Protocol Intern Covid19 Mutua Asepeyo

Protocol Intern Covid19 – Mutua Asepeyo

Juntament amb Mutua Asepeyo, hem preparat un Protocol intern que hem entregat a tot el nostre personal intern perquè tan el personal com vostès puguin accedir-hi i seguir totes les mesures recomenades per evitar el covid19.

Quan no es pugui respectar la distància de seguretat

En els casos en què no es pugui respectar la distància de seguretat, es seguirà la següent seqüència en la col·locació de EPI’s:

 1. Rentat o neteja de mans
 2. Protecció respiratòria
 3. Guants de protecció    

Per la seva retirada es seguirà la següent seqüència:

 1. Guants de protecció
 2. Protecció respiratòria
 3. Rentat o neteja de mans

Seqüència de Col·locació i retirada de l’Equip de Protecció Individual – Mascareta autofiltrant:

 • Ha de cobrir totalment la boca, nas i acoplar-se per sota de la barbeta, de manera que cap germen pugui entrar o sortir de les vies respiratòries.
 • Les mascaretes s’han de subjectar per el palmell de la mà en la seva part exterior per poder enganxar la mascareta a la cara (boca, nas, mentó).
 • Amb l’altra mà, s’ha de passar els dos elàstics darrere del cap fins al coll.
 • Mentre es subjecta la mascareta acuradament, i sempre amb l’altra mà s’ajusta l’elàstic inferior a coll i l’elàstic superior s’ha de situar a la part de l’crani on les dues mans estiguin situades una enfront de l’altra.
 • Han de rebutjar quan la respiració es torna difícil.
 • Per retirar-la no ha de tocar-se la mascareta i només han de tocar-se les cintes de subjecció per evitar la contaminació de les mans.

Seqüència de Col·locació i retirada de l’Equip de Protecció Individual: Guants d’un sol ús.

 • L’ús inadequat de guants augmenta el risc de contagi.
 • Tenir les mans lliures d’objectes com anells, rellotges, etc. ja que poden trencar el guant, sense cremes, amb les ungles curtes i sense esmalt en el cas de dones, per facilitar una bona neteja de material potencialment infecciós.
 • Recorda a més que si fas servir alcohol per desinfectar les mans és necessari que deixis que s’assequi completament, ja que l’alcohol causa que el làtex es faci malbé.
 • Realitzar la higiene de mans.
 • Col·locació adequada de guants.
 • Primer, extreure un guant de l’envàs i enfundarlo en una mà, fins a obtenir una perfecta adaptació a la mà (absència d’arrugues) estirant des de l’extrem obert.
 • Després, extreure un segon guant i procedir a la seva correcta col·locació.
 • En cas de rascada amb superfícies metàl·liques o vidres podent provocar algun tipus de dany, és necessària la substitució immediata de l’guant danyat.
 • Per a la retirada dels guants, seguir la següent seqüència:

Rentat i neteja de mans:

 • Rentat de mans amb aigua i sabó (L’alcohol en gel no reemplaça el rentat de mans).
 • Neteja i desinfecció de mans (L’alcohol en gel no reemplaça el rentat de mans). En el cas de l’ús de solucions hidroalcohòliques es tindrà en compte la inflamabilitat del producte ja que un cop impregnades les mans s’haurà de tenir especial cura amb fonts d’ignició pròximes i electricitat estàtica que poden fer que cremi l’alcohol. Es seguiran les següents recomanacions:

Rentar-se les mans amb aigua i sabó, o amb solució a base d’alcohol, protegeix de la mateixa manera i ha de realitzar-se després d’estar en contacte amb secrecions respiratòries i objectes o materials contaminats.

És imprescindible reforçar les mesures d’higiene personal en tots els àmbits de treball i davant de qualsevol escenari d’exposició.

Es recomana:

La higiene de mans és la mesura principal de prevenció i control de la infecció. Si les mans estan visiblement netes la higiene de mans s’ha de fer amb productes de base alcohòlica tenint en compte la inflamabilitat del producte ja que un cop impregnades les mans es tindrà especial cura amb fonts d’ignició pròximes i electricitat estàtica que poden fer cremar l’alcohol .; si estiguessin brutes o tacades amb fluids es farà amb aigua i sabó antisèptic. També hauran rentar-se abans de menjar, beure o fumar.

 • Les ungles s’han de dur curtes i cuidades, evitant l’ús d’anells, polseres, rellotges de  nina o altres ornaments.
 • Recollir el cabell llarg.
 • Evitar l’ús de lents de contacte.
 • Es recomana retirar el maquillatge o altres productes cosmètics que puguin ser font d’exposició prolongada en cas de resultar contaminats.
 • Revisió dels equips de protecció individual, si és necessari el seu ús, per comprovar el seu bon funcionament, substituint els defectuosos abans del seu ús.
 • Seguir els procediments de treball establerts.
 • Al sortir de la zona de treball, el treballador s’ha de treure la roba de treball i els equips de protecció individual (si són obligatoris seu ús) i haurà de rebutjar-o, si no són d’un sol ús (cas de les ulleres o pantalles de protecció), netejar-los , desinfectar-i guardar-los en llocs que no continguin altres peces (taquilles o simular).
 • Si no es pot evitar l’ús de EPI reutilitzables, aquests s’han de recollir en contenidors o bosses adequades, i descontaminar usant el mètode indicat pel fabricant (veure fullet informatiu de l’EPI en qüestió) abans de guardar-los. El mètode ha d’estar validat com efectiu contra el virus i ser compatible amb els materials de l’EPI, de manera que es garanteix que no es fa malbé i per tant la seva efectivitat i protecció no resulta compromesa.
 • Etiqueta respiratòria:
  • Si té símptomes respiratoris ha de cobrir-se la boca i nas a l’tossir o esternudar amb un mocador d’un sol ús i llençar-lo en un contenidor d’escombraries.
  • Si no es té mocador de paper ha tossir o esternudar sobre el seu braç a l’angle intern de colze, amb el propòsit de no contaminar les mans.
  • Si pateix un accés de tos inesperat i es cobreix accidentalment amb la mà, evitar tocar-se els ulls, el nas o la boca.
 • Tota persona amb símptomes respiratoris s’ha de rentar freqüentment les mans perquè accidentalment pot tenir contacte amb secrecions o superfícies contaminades amb secrecions.

Neteja i desinfecció de superfícies

El lleixiu domèstica és molt efectiva per a la desinfecció de superfícies on pugui haver virus:

Superfícies que es toquen amb freqüència:

 • Taules i cadires, taules de treball, etc.  
 • Poms de les portes.  
 • Superfícies de el bany i el vàter.  
 • Aixetes.

Perquè el lleixiu sigui eficaç cal netejar prèviament les superfícies amb baietes humides, per recollir la pols. Després netejar aquestes mateixes superfícies amb una altra baieta humida amb una dissolució de lleixiu a l’01:50.

Com preparar el lleixiu a l’01:50?

Agafar 20 ml de lleixiu casolana, no importa la marca.

 1. Tirar dins d’una ampolla d’1 litre.
 2. Omplir l’ampolla amb aigua de l’aixeta fins a completar.
 3. Tancar i donar-li la volta diverses vegades per barrejar.
 4. Aquesta barreja ha de ser preparada el mateix dia d’ús.

Mullar una baieta neta amb aquesta dissolució per desinfectar les superfícies. netejar  la baieta amb aigua de l’aixeta després de cada ús i torni a impregnar-la amb aquesta dissolució  de lleixiu. Utilitza guants.

Desinfecció d’objectes personals:

Els objectes personals es poden desinfectar amb alcohol de 70º:

 • Ulleres.  
 • Telèfons fixos.  
 • Mòbils (evitar compartir-).
 • Teclats d’ordinador i ratolí.  
 • Comandaments a distància.  
 • Claus.

Com preparar l’alcohol de 70 º?

Partir de l’alcohol per desinfectar les ferides que tenim a casa, que és alcohol de 96º.

 1. Agafar 70 ml d’alcohol de 96º.
 2. Omplir amb aigua de l’aixeta fins a 100 ml.
 3. Tancar i donar-li la volta diverses vegades per barrejar.

Mullar un drap net amb aquesta dissolució per desinfectar els objectes personals.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Scroll to Top