Impacte de la malaltia crònica en la gent gran

impacto de la enfermedad cronica en las personas mayores

El “Estudi de l’impacte de la malaltia crònica en la gent gran” elaborat per la Plataforma d’Organitzacions de Pacients (POP) en col·laboració amb el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030, revela com és la situació de la gent gran afectada i el perfil de les més vulnerables, dones amb més de 80 anys amb nivells baixos d’estudi i ingressos.

El document analitza com afecta la malaltia crònica a les persones grans amb la finalitat d’identificar l’estat de situació de l’atenció sanitària i social que reben, analitzar l’impacte emocional que genera la malaltia crònica i proposar estratègies de millora.

L’estudi posa de manifest com el 28% de les persones més grans de 65 anys que tenen almenys una malaltia crònica viuen soles i, l’impacte emocional que això els causa, gairebé la meitat (fins a un 43%) dels que es troben a aquesta situació diuen sentir-se malament per això.

Pel que fa als perfils més vulnerables, ressalta el de les dones majors de 80 anys, amb ingressos i nivell d’estudis baixos, amb pluripatologia i barreres de comunicació amb els seus professionals sanitaris, cosa que limita la seva autoatenció.

D’altra banda, aquest col·lectiu assisteix menys a consultes mèdiques i resulta molt complicat accedir a recursos socials. A més, rep menys ajuda del seu entorn familiar i professional, encara que la necessita.

Una altra de les conclusions de l’estudi és la manca d’assistència per a gairebé un 30% de persones que necessiten ajuda per tenir cura però no en rebin cap, especialment en tasques quotidianes com:

 • Sortir al carrer.
 • Fer el menjar.
 • Realitzar tasques de neteja de la llar, ordenar, rentar y planxar.

Malestar emocional i limitacions econòmiques

L’estudi també revela les dificultats econòmiques que travessen moltes persones grans. Un 44% dels enquestats declara tenir algun tipus de dificultat econòmica per arribar a final de mes. Aquesta situació s’agreuja en el grup de persones més grans de 80 anys i en el cas d’aquells amb estudis de nivell baix.

Respecte al malestar psicològic que produeix tenir una malaltia crònica, el 61% de les persones grans enquestades assenyala tenir pensaments i emocions negatives de manera ocasional, mentre que un 28% afirma tenir-los de manera freqüent.

Pel que fa al nivell de relacionament social, el 47% declara que es relaciona menys o molt menys que abans a causa del seu estat de salut, cosa que reforça la situació de malestar psicològic.

A menor freqüència de relacionament social el malestar psicològic és més gran.

Sobre el perfil de les persones amb pitjor estat d’ànim es tornen a visibilitzar les dones de més de 80 anys amb estudis i classe social baixa, que pateixen més d’una malaltia crònica.

L’estudi posa de manifest la percepció sobre l’atenció sanitària que per als enquestats ha empitjorat arran de la pandèmia. Pel que fa a l’ús dels recursos assistencials destaquen la teleassistència (23%), seguit dels centres de dia (17%), ajuts domiciliaris (16%), targetes d’aparcament per mobilitat reduïda (12%) i ajuts econòmics (7% ).

Com atendre les necessitats socials i econòmiques que afecten la salut de la gent gran

A partir dels resultats exposats per l’”Estudi de l’impacte de la malaltia crònica en la gent gran”, la Plataforma d’Organitzacions de Pacients proposa nou àrees de millora tenint com a centre especialment les persones més vulnerables, a la recerca de processos assistencials més proactius que tinguen en compte situacions com la soledat, l’edat avançada o la situació socioeconòmica.

Propostes datenció centrada en el pacient
 • Implementar les reformes necessàries per garantir l’atenció centrada en el pacient, especialment en la gent gran atenent-ne la fragilitat i respectant-ne l’autonomia i la dignitat.
 • Realitzar una atenció més biopsicosocial atenent les necessitats de la gent gran en situació de vulnerabilitat. Determinat pel seu estat clínic, soledat, edat o disponibilitat de cuidador o familiar.
 • Flexibilitzar l’atenció a través de la definició d’un model que contempli l’atenció presencial, telemàtica i domiciliària d’acord amb les necessitats específiques de la gent gran amb malalties cròniques a cada moment.
 • Millorar l’accés a la informació per part de pacients i els seus cuidadors sobre els recursos socials i sociosanitaris a què poden accedir.
 • Avançar en la integració i la interoperabilitat entre els sistemes sanitari i social de manera que les persones grans comptin amb una història clínica integrada dotada d’informació sanitària i social.
 • Assegurar el dret a unes condicions socials bàsiques que afecten la salut de les persones: l’habitatge, l’alimentació o la factura de la llum també són determinants de la salut.
 • Donar resposta a les necessitats datenció psicològica, mitjançant la universalització de latenció psicològica en el sistema públic de salut i la incorporació de les necessitats particulars de la gent gran i els seus familiars.
 • Fomentar la formació de professionals sanitaris i no sanitari, i del conjunt de l’àmbit social en comunicació i informació per millorar la relació metge-pacient-curador per donar una resposta adaptada per a persones grans de més vulnerabilitat.
 • El repte de l’equitat i l’accés als recursos sanitaris i socials amb perspectiva de gènere són claus per atendre les necessitats urgents de les dones especialment les més vulnerables.
Font d´informació: Geriatricarea
Imatges: rawpixel.com, cottonbro studio, Freepik, Sabine Van Erp

Recorda que comptes amb 5 Serveis, el suport per al dependent i l’adult gran

Amb 28 anys de trajectòria aportant solucions d’assistència sanitària a domicili a Barcelona, ​​a 5 Serveis som un equip especialitzat en la cura i el suport d’adults grans i dependents.

Donem serveis les 24 hores del dia, els 365 dies de l’any. Podeu confiar amb 5 Serveis, per posar a les nostres mans els vostres éssers estimats.

Agenda una trucada i respondrem totes les teves preguntes. Som una empresa registrada i autoritzada per a la prestació de serveis de la Llei de dependència.

Us convidem a seguir les lectures del nostre Blog i conèixer altres recomanacions a la nostra secció d’Actualitat i Fisioteràpia Geriàtrica i Neurològica a domicili.

Comparteix-ho amb els teus si t’ha semblat interessant!

Summary
Impacte de la malaltia crònica en la gent gran
Article Name
Impacte de la malaltia crònica en la gent gran
Description
L'Estudi de l'impacte de la malaltia crònica en la gent gran revela com és la situació de les persones grans afectades i el perfil de les més vulnerables, dones amb més de 80 anys amb nivells baixos d'estudi i ingressos.
Desplaça cap amunt