Pla 5Serveis-Concilia

És un pla per a que les organitzacions puguin contribuir a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral del seu personal.

Els i les professionals de l’àrea de consultoria de 5Serveis ens ocupem de trobar les necessitats reals de conciliació de la seva plantilla i els proposem el millor programa de conciliació.

El Pla 5Serveis-Concilia genera beneficis tant per a les empreses com per a qui hi treballa.

Beneficis per l’empresa:

 • Compliment de les obligacions legislatives facilitant la informació de mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral.
 • Reducció de l’absentisme.
 • Reducció de la rotació de la plantilla i retenció del talent.
 • Fidelització del personal degut a l’augment del seu compromís.
 • Millor competitivitat de l’empresa a conseqüència de la reducció de les despeses derivades de l’absentisme (cost directe d’absència i cost d’oportunitat associat).
 • Millora del clima laboral degut a la disminució de l’estrès i a l’augment de la tranquil•litat del personal.
 • Augment de la productivitat.
 • Millora de la imatge d’empresa i/o de la Responsabilitat Social Corporativa (RSC) a conseqüència de la difusió del programa de conciliació.
 • Millora de la marca i element diferenciador.
 • Contribueix a fer la seva empresa més atractiva per a les persones candidates.
 • Increment de la creativitat e innovació entre el personal.
 • Permet comptabilitzar els beneficis de la conciliació.

Beneficis per al personal:

 • Afavorir el desenvolupament personal i professional.
 • Major satisfacció laboral.
 • Major benestar personal.
 • Major motivació.
 • Reducció de l’estrès.
 • Augment de la tranquil•litat.
 • Millor equilibri personal.
 • Millor salut.

Contacti amb nosaltres, dissenyi i posi en marxa el Pla 5Serveis-Concilia amb el nostre equip de professionals i aconsegueixi tots els seus beneficis.