Serveis de puericultura

 

La puericultura té com a finalitat tenir cura dels més petits i les més petites durant els primers dies de vida.


Les bases fonamentals d'aquest tipus de professionals són els coneixements sanitaris, la protecció, la higiene, la cura i l' educació dels nadons.


Disposem de gran coneixement per tal de poder vetllar per la seva seguretat i poder donar suport en l'educació i desenvolupament fins a l'edat pre-escolar.


5Serveis us ofereix:

professionalsProfessionals especialitzats en parts múltiples.

serveisServeis diürns i/o nocturns durant la quarantena.

atencioAtenció a nens i nenes amb malalties de risc que
requereixen una atenció específica.

baixaServeis després de la baixa maternal fins que el
nen o la nena vagi a la llar d'infants.


Sabem que les mares i els pares confien en 5Serveis perquè els proporcionem el personal més adequat a les seves necessitats.